این رشته دارای 18 واحد درس اصلی به شرح زیر می باشد.

 

دروس اصلی (18 واحد)  

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

تئوری مدیریت پیشرفته

2

2

مدیریت رفتار سازمانی   پیشرفته

2

3

تئوری های مدیریت کارآفرینی

2

4

روش تحقیق در کارآفرینی

2

5

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان

2

6

طراحی و تدوین طرح کسب و کار

2

7

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

2

8

تحلیل محیط کسب و کار در ایران

2

9

مدیریت استراتژیک کارآفرینی

2

 

دروس تخصصی

دروس تخصصی با توجه به گرایش مورد نظر تعریف می شود.

گرایش سازمانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مدیریت کیفیت

2

2

فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی

2

3

مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی

2

4

مدیریت کارآفرینی سازمانی

2

5

مدیریت کسب و کارهای بین المللی

2

 

گرایش کسب و کار جدید

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

استقرار کسب و کار

2

2

تشخیص فرصت ها

2

3

توسعه محصول جدید

2

4

مدیریت تامین و عملیات

2

5

مدیریت کسب و کارهای کوچک

2

 

گرایش بخش عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کارآفرینی اجتماعی

2

2

کارآفرینی دانشگاهی

2

3

سیاستگذاری توسعه کارآفرینی

2

4

طرحریزی کارآفرینانه توسعه ملی، منطقه ای و محلی

2

5

سمینار در کارآفرینی

2

 

دروس پیش نیاز

ردیف

نام درس

1

آمار

 

دروس جبرانی

توضیح: واحد های جبرانی بر اساس تشخیص گروه آموزشی به دانشجویان رشته های غیرمرتبط یا مرتبط داده می شود. این دروس جزو واحدهای گذرانده محسوب نمی شوند و نمره آنها در معدل کل منعکس نمی شود ولی در هر حال نباید از 14 پایین تر باشد.

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مبانی پیشرفته کارآفرینی

2

2

بازاریابی و تحقیقات بازار

2

3

مدیریت مالی

2

4

مبانی کامپیوتر

2

5

اقتصاد

2

6

اصول حسابداری

2

7

حقوق بازرگانی

2

8

کارآموزی

2


 
منبع:
www.modir.ir
 

 

 

 

 

 


 تاريخ : سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ | ۱۰:۵۹ قبل از ظهر | نویسنده : وحید مرادی |
  • آنک بات
  • پی سی دیزاین